De ziektelast van burnout bij werkenden in Nederland is hoog

Burnout vermindert niet alleen het functioneren op het werk, maar ook daarbuiten. Het implementeren van bestaande burnout preventieprogramma’s op de werkplek heeft de potentie de ‘ziektelast’ van burnout te beperken. Lees de conclusies van een zojuist verschenen artikel op basis representatief onderzoek naar de psychische gezondheid van volwassenen van 18-64 jaar in de algemene bevolking, waaronder 2900 werkenden.